Over/About

Op zoek naar betekenis, of het gebrek eraan. Met mensen meestal. En ook óver mensen, maar dan wel in contact. Dat is wat ik het liefste doe:  fotograferen in contact met mensen. Spullen en omgevingen zeggen veel over mensen. Ze geven betekenis aan beelden en roepen een verhaal op.

Reportages, sociaal documentair, portretten en straatfotografie doe ik het liefst.

 

In my photography I am in search for meaning and sense, or non-sense. In contact with people. That’s what I love most: photographing in contact with people. Stuff and setting tell a lot.  Give meaningful information and evoke a story.

Reports, social documentary, portraits and streetphotography are my favorite subjects.